לעקוב

"Try Again. Fail Again. Fail Better": How Samuel Beckett Created the Unlikely Mantra That Inspires Entrepreneurs Today openculture.com/?p=1045594 t.co/1juWF665jb

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".