Open Culture מזהה משתמש(ת) מהקהילה tooot.im. ניתן לעקוב אחריהם או לדבר איתם בעזרת חשבון על כל שרת קהילה ברחבי הפדרציה. לחלופין , ניתן להרשם מקומית כאן.