לעקוב

Optical Scanning Technology Lets Researchers Recover Lost Indigenous Languages from Old Wax Cylinder Recordings openculture.com/?p=1052856 t.co/s1wsDkyg48

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)

מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".