לעקוב

Free, Open Source Modular Synth Software Lets You Create 70s & 80s Electronic Music—Without Having to Pay Thousands for a Real-World Synthesizer bit.ly/2EPgAwn t.co/KjB95zEgU7

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".