לעקוב

Interactive Map Shows the Seizure of Over 1.5 Billion Acres of Native American Land Between 1776 and 1887 openculture.com/?p=1051696 t.co/4nQ92Z8qab

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)

מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".