לעקוב

קשה לחלוק משרד עם ליברטריאן. במיוחד בתקופת בחירות.

נחמה פורתא - הוא מתכוון להצביע ל'זהות' של פייגלין.

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".