לעקוב

יום יבוא וכל הסיבות
וכל הכוונות הטובות והרעות
יהיו לאבק פורח,
וגם מן הנוד, באשר הוא נוד,
לא ייוותרו הרבה כוונות
אבל יישאר הריח.
אך נומה ילד, אל תפחד,
הרי המלכות היא שלמה,
לרוב הדודים יש רק רגל אחת,
אבל המלכות היא שלמה,
וכל הדודות מסביב לבור
מחכות לך ילד גיבור,
אבל המלכות היא שלמה

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".