יעלון: התנגדתי לנאום עודה בהפגנה, אנשי ליכוד שהיו בדרך הסתובבו ונסעו haaretz.co.il/news/politi/1.72

עוד
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".