לעקוב

How many more of these goddamn elections are we going to have to write off as lame but ‘regrettably necessary’ holding actions? t.co/4suSnfDUhT

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
We approve any signup unless you appear to be a bot or advertiser.
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".