לעקוב

We finally got into the suite around dusk, and my attorney was immediately on the phone to room service-ordering four club sandwiches, four shrimp cocktails, a quart of rum and nine fresh grapefruits. “Vitamin C,” he explained. “We’ll need all we can get.” t.co/lwCub7ZGPs

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".