לעקוב

“Death makes angels of us all and gives us wings where we had shoulders smooth as ravens claws.” -Jim Morrison t.co/TEyZ7IgE4Q

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".