לעקוב

In a closed society where everybody's guilty, the only crime is getting caught. In a world of thieves, the only final sin is stupidity.

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".