לעקוב

"In the Greater Israel of 2019, they [Palestinians] are the majority – the dispossessed, disenfranchised, occupied, tortured and imprisoned majority, suffering under the colonial entity called Zionism and Israel, aka Jewish State. There is simply no real agency to change this in Israel today, if there ever was.

If the results of this election may in any way hasten this recognition, it would be a good thing."

bit.ly/2VGgm2i

On elections day in Israel, a good friend of mine, a progressive fellow, called it: "A democracy holiday." He was being serious. But it's not a true democracy, it's rather a shallow copy of one, which successfully covers up the fact that it's a de facto apartheid state.

Show thread

@Esho In the promo jingle, we () have called our election day special radio show "a farewell party to democracy" (the jingle's playback is "Wilkommen" from "Cabaret") swatwt.com/bhilot/

@zvinj
Indeed farewell.
P. S. I love the fact that the site's homepage is "the end of the internets"

Sign in to participate in the conversation
Toootim

מסטודון היא רשת חברתית חופשית, מבוססת תוכנה חופשית ("קוד פתוח"). כאלטרנטיבה בלתי ריכוזית לפלטפרומות המסחריות, מסטודון מאפשרת להמנע מהסיכונים הנלווים להפקדת התקשורת שלך בידי חברה יחידה. שמת את מבטחך בשרת אחד — לא משנה במי בחרת, תמיד אפשר לדבר עם כל שאר המשתמשים. לכל מי שרוצה יש את האפשרות להקים שרת מסטודון עצמאי, ולהשתתף ברשת החברתית באופן חלק.