לעקוב

אני לא מתכוון להצביע, תפסיקו לנסות לשכנע אותי.

@ynym
( בהתעלמות מוחלטת מהפן הכלכלי)
בקצרה: בלי קשר להשלכות האפשריות, אני לא חושב שיש טעם או צדק בלהשתתף במשחק פרלמנטרי במדינה שמכורה מראש ליהודים. לכן, מאבק לשינוי צריך להשקיע באמצעות לחץ חיצוני עממי ולחץ גלובאלי.

כשבפועל האופציות הן בין ציונות א' לציונות ב', למי אכפת מי ראש ממשלה.

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".